Wetten en regels

Reacties uitgeschakeld voor Wetten en regels

Dit is een stukkie tekst voor Jac. Dit gaat echt heel eenvoudig.

 

 

Wetten en Regels
De verplichting van het energielabel is ingevoerd naar aanleiding van de Europese richtlijn ‘energieprestatie van gebouwen’ (EPBD) die op 4 januari 2003 van kracht is geworden. Het doel van deze richtlijn is het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor alle gebouwen in de Europese Gemeenschap.
LET OP: In de loop van 2014 volgen sancties ( lees boete ) bij het ontbreken van een Energielabel bij overdracht van de woning.
De wetten en regels die hierop betrekking hebben, kunt u hier downloaden.
Besluit energieprestatie gebouwen
Download het besluit (pdf, 61 KB)

Regeling energieprestatie gebouwen
wijziging in verband met wijziging van het model energieprestatiecertificaat
Download de regeling (pdf, 2 MB)


Besluit over de inwerkingstreding van het besluit energiebesparing gebouwen
Download het inwerkingstredingbesluit (pdf, 20 KB)

Europese Richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (EPBD) van 16 december 2002
Download de richtlijn (pdf, .. MB)
Rotterdam, 3 december 2012

Nog geen controle op de aanwezigheid van een label; energielabel blijft verplicht!

KBI heeft kennisgenomen van het besluit van het Nederlandse parlement om niet in te stemmen met de voorgestelde controle op het hebben van een energielabel. KBI betreurt deze beslissing. Aan de verplichting tot het hebben van een energielabel bij verkoop of verhuur verandert echter niets!. KBI heeft de overheid aangeboden om op korte termijn samen met de overheid en betrokken marktpartijen een creatieve oplossing voor de ontstane situatie te vinden. Met het huidig wettelijk kader als basisniveau, en op een manier die zowel voor Europa en het Nederlandse parlement aanvaardbaar is.

Op 20 november jl. heeft het Nederlandse parlement het wetsvoorstel Kenbaarheid energieprestatie gebouwen afgewezen. Daarmee is de voorgestelde controle op het hebben van een energielabel voorlopig van tafel. Verandert er hiermee iets ten opzichte van de huidige situatie. Nee! De verplichting tot het hebben van een actueel energielabel bij verkoop of verhuur van een gebouw blijft echter gewoon bestaan. En ook de eisen uit de recast-EPBD, waaronder het labellen van nieuwe gebouwen na oplevering, moeten nog steeds worden geïmplementeerd in de Nederlandse wet.

KBI vindt het jammer dat het parlement dit besluit heeft genomen, temeer omdat de waarde van het nieuwe energielabel steeds vaker wordt erkend. Opdrachtgevers in de vastgoedsector beschouwen energielabels als een goedkope en simpele manier om inzicht te krijgen in besparingsmogelijkheden en de energiekosten te reduceren. In de woningmarkt is de koppeling van het energielabel via het WoningWaarderingStelsel (WWS) aan de huurprijs een uitstekend instrument gebleken om energiebesparing te stimuleren. En ook voor koopwoningen blijft de verplichting tot het hebben van een label overeind als de koper daarom vraagt.

Wat nu? Wat overeind blijft is dat Nederland door Europa verplicht wordt een aantal maatregelen te implementeren. Het huidige politieke klimaat verleent, mede als gevolg van de problemen op de woningmarkt, nu blijkbaar niet het benodigde draagvlak voor de set maatregelen die werd voorgesteld in het wetsvoorstel. De overheid is nu aan zet om tot een vereenvoudigd systeem met minder kosten te komen dat voor Europa en het Nederlandse parlement wel acceptabel is. KBI gaat er van uit dat het huidige wettelijk kader en ontwikkeld instrumentarium, gezien de aangegane verplichtingen met betrokkenen, het basisniveau is van waaruit de aanscherpingen als gevolg van de EPBD recast vorm moeten krijgen.

KBI heeft zich de afgelopen jaren, in constructieve samenwerking met de overheid en met actieve inbreng van alle betrokken marktpartijen, er voor ingespannen te komen tot een zo kwalitatief, betrouwbaar en werkbaar mogelijk systeem voor de afgifte van energielabels. Juist in deze periode zetten wij de constructieve samenwerking met de overheid voort en hebben wij hebben het ministerie van BZK aangeboden de kennis en ervaring van betrokken marktpartijen te bundelen en te zoeken naar een creatieve oplossing.