Energie label

Reacties uitgeschakeld voor Energie label

Energielabel (Energieprestatiecertificaat)

Vanaf 1 januari 2015 zijn huiseigenaren wettelijk verplicht om een energielabel te overhandigen bij de verkoop cq verhuur van hun huis indien koper cq huurder dit wenst. Huiseigenaren moeten dit label door een gecertificeerd adviseur laten opstellen en bij het tekenen van de koopovereenkomst cq huurovereenkomst overhandigen aan de koper cq huurder. Het gaat hierbij niet om de voorlopige variant die iedereen thuisgestuurd heeft gekregen, maar om de definitieve. Een energielabel is 10 jaar geldig.

 

Officieel hoeft u het energielabel pas bij overdracht (het officiële verkoopmoment/ingang huurovereenkomst) te overhandigen. Maar in de praktijk zullen kopers/huurders als ze bezig zijn met het zoeken van een woning, al willen weten wat het energielabel is. Vraag daarom bij het te koop/te huur zetten van uw woning al een energielabel aan.
Per 1 januari 2015 zal de Rijksoverheid ook boetes ( tot € 405,– ) gaan opleggen als bij verkoop en verhuur geen energielabel wordt overhandigd. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de aanwezigheid van een label.

DOEL Energielabel is om mensen te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen voor hun woning.

Het energielabel geeft (in gestandaardiseerde energieklassen A t/m G) aan hoe energiezuinig een woning is. Denk hierbij aan de mate van isolatie en de zuinigheid van installaties voor verwarming, warm water en ventilatie. Zeer energiezuinige panden hebben een A-label en zijn groen, zeer onzuinige panden hebben een G-label en zijn rood. Op het energielabel staan ook energiebesparende maatregelen waarmee de energieprestatie van de woning verbeterd zou kunnen worden. Want hoe energiezuiniger de woning, hoe goedkoper, gezonder en comfortabeler het wonen is. En dus: hoe meer het huis waard zal zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat driekwart van de Nederlanders meer geld blijkt over te hebben voor een energiezuinige woning.

 

Voor woningen zijn er een aantal uitzonderingen waarvoor de labelplicht niet geldt:

 • Monumenten zoals bedoeld in de monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumenten verordening.
 • Alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2 (hiermee worden ‘vrijstaande’ gebouwen bedoeld).
 • Een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt.
 • Een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar.
 • Kamerverhuur (het energielabel geldt voor de gehele woning).
 • Tijdelijke verhuur korter dan 4 maanden aan dezelfde huurder, waarbij het verwachte energiegebruik minder is dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik. Soms voldoet een recreatiewoning hieraan, maar over het algemeen zijn recreatiewoningen wel labelplichtig.
 • Gebouwen voor religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën).
 • Bedrijfspanden (agrarische) bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen)
 • Gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen (zoals schuren of garages).

 

Gebouwen met combinaties van gebruiksfuncties.

Hoe zit het met een aanvraag voor een pand met een tweeledig gebruiksdoel? Bijvoorbeeld een winkel met erboven een woonhuis.
Indien beide delen een eigen, in de BAG geregistreerd, adres hebben:

 • Voor elk deel van het pand is dan een apart label nodig (een energielabel voor de woning en een
  energielabel voor een utiliteitsgebouw voor de winkel).
 • In BAG moet het pand dan wel gesplitst zijn, zodat beide functies een eigen code (VBO-ID) hebben waarop een label kan worden geregistreerd.

Als het pand maar één adres en één VBO-ID heeft, dan is er ook slechts één energielabel mogelijk. Er kunnen op één adres dan toch twee gebruiksdoelen zijn. Als in het geval van één adres een van de gebruiksdoelen een woningfunctie betreft die bij het Kadaster geregistreerd staat, dan heeft de woningeigenaar de keuze: óf hij registreert een label voor woningen via een gecertificeerd EPA-W adviseur, óf hij laat (tegen hogere kosten) een Energie-Index en label voor Utiliteitsbouw opstellen door een gecertificeerd EPA-U adviseur.

 

Klik hier voor aanvraag Energielabel.

Klik hier voor het EPA maatwerk advies.