Maatwerk advies

Reacties uitgeschakeld voor Maatwerk advies

Maatwerkrapport

Naast het verplichte Energielabel kunt u ook gebruik maken van het maatwerk dat een Energieprestatieadvies (EPA) biedt.

Een EPA-maatwerkadvies geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen en is er voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Een EPA-maatwerkrapport biedt een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw en van de kosten en baten als gevolg van energiegerelateerde maatregelen. Het laat zien welk pakket aan praktische energiemaatregelen zorgt voor een optimale verbetering ten aanzien van energiegebruik. In het advies is ook de hoogte berekend van de te verwachten energiebesparing en in hoeveel tijd een energiemaatregel is terugverdiend.

Kortom een EPA-maatwerkadvies in combinatie met een Energielabel biedt veel voordelen!

maatwerk rapport energie prestatie advies

Met het maatwerkadvies ontvangt u een EPA-maatwerkrapport. Dat rapport geeft u een helder overzicht van:

 • De huidige staat van het object (bouwjaar, maten, bestaande isolatiemaatregelen, huidige warmwater- en verwarmingsinstallaties).
 • Huidig energiegebruik, uitgedrukt in een energie-index (EI), waarmee u de energieprestatie van het betreffende object kunt vergelijken met die van andere objecten van hetzelfde type.
 • Huidige energiegebruik in m3 gas.
 • De voorgestelde energiemaatregelen.
 • De te verwachten comfort- en klimaatverbeteringen.
 • De kosten en baten van de mogelijke maatregelen per maatregel.
 • De investeringen en terugverdientijden per maatregel.
 • Indien van toepassing de mogelijkheden van fiscale aftrek.
 • Prognose te halen energielabel na toepassing maatregel(en).

 

Toelichting op energiemaatregelen.

Bij iedere voorgestelde energiemaatregel staat de volgende informatie:

 • De (meer)investering voor de maatregel en de gehanteerde referentie, daarbij rekening houdend met subsidies;
 • De jaarlijkse energiebesparing (in kWh en m3 gas) als gevolg van de maatregel en bij voorkeur ook de CO2-reductie;
 • De jaarlijkse kostenbesparing;
 • Een schatting van eventuele bijkomende kosten en besparingen;
 • De eenvoudige terugverdientijd (tvt) van een maatregel;
 • Eventuele gevolgen van de maatregel voor andere milieuaspecten;

 

Er zijn enkele overeenkomsten tussen het energielabel en het EPA-maatwerkadvies, maar ook behoorlijke verschillen. Heel globaal geschetst kun je zeggen, dat het EPA-maatwerkadvies een verdieping is van het energielabel.

De overeenkomsten van het Energielabel met het EPA-maatwerkadvies zijn:

 • Beide worden afgegeven door een gecertificeerd bedrijf.
 • Beide geven informatie over de energieprestatie van een pand.

 

De verschillen tussen het Energielabel en het EPA-maatwerkadvies zijn:

EPA-maatwerkadvies

 • Is een vrijwillig advies.
 • Is een gedetailleerd advies op maat.
 • Geeft de huidige staat van het object weer.
 • Geeft de voorgestelde energiemaatregelen weer.
 • Geeft het toekomstig energiegebruik weer.
 • Geeft de te verwachten comfort- en klimaatverbeteringen.
 • Vermeldt de kosten en baten van uitgevoerde maatregelen.
 • Geeft investeringen en terugverdientijden aan.

 

 Energielabel

 • Is vanaf 1 januari 2015 verplicht bij verkoop of verhuur woning.
 • Geeft een standaard-advies.